• umieszczamy pliki
  • ftp://studiom.pl/ftp/

  • login: studiom_upload
  • hasło: bekjgoi
  • pobieramy pliki
  • ftp://studiom.pl/ftp/

  • login: studiom_download
  • hasło: zcngwoi