Studio M powstało w roku 1993, na początku jako promocyjna galeria sztuki studenckiej Figo Fago, która szybko stała się jedynym miejscem gdzie młodzi, niezależni twórcy, często jeszcze na studiach, mogli prezentować swoje obiekty, instalacje, obrazy, rzeźby, poglądy, koncepcje na forum publicznym. Ten artystyczny tygiel pokazał siłę młodego pokolenia w sztuce prezentując takich artystów jak: Katarzyna Zbierska-Michalak, Krzysztof Wosik, Łukasz Michalak, Piotr Ambroziak, Marcin Dąbrowski, Zbyszek Nowicki, Włodek Mazerant, Marta Wilczkowska itd.

Po zakończeniu studiów, twórcy galerii szukali drogi by swoje koncepcje artystyczne i siłę twórczą ujawnić w projektowaniu użytkowym i graficznym by działaniem swoim tworzyć sferę grafiki i reklamy użytkowej na najwyższym poziomie. Studio M stwarzało w rzeczywistości prace, które obok czystej formy reklamowej nosiły znamiona nietuzinkowości i kreatywnego myślenia. Lata 1997-2000 artyści ze Studia M pracowali przy współudziale Związku Polskich Artystów Plastyków.

Nawiązując liczne kontakty artystyczne i uczestnicząc czynnie w działaniach związku, Studio M stało się współwykonawcą Pomnika Łodzian Przełomu Tysiącleci wykonując certyfikaty rozdawane potem tysiącom łodzian. To w naszej firmie powstał projekt pomnika upamiętniającego wywózkę Polaków do prac niewolniczych III rzeszy, który znajduje się na dworcu Łódź - Kaliska.

Działania twórcze nie ograniczały się jednak tylko do projektowania . Wraz z przyjaciółmi z całego kraju Studio M stało się organizatorem i koordynatorem projektu "Studio Wyobraźni", który to projekt zakładał organizowanie interdyscyplinarnych warsztatów twórczych. W roku 2004 stworzyliśmy pracownię plastyczną dla dzieci i młodzieży by uwrażliwiać na sztukę od najmłodszych lat.

Działanie Studia M w branży reklamowej podparte jest udziałami w licznych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych, bo tylko taka droga gwarantuje sukces naszych klientów, a to także nasz sukces.